Schrijvende Schouwse vrouwen

Op 25 november kwamen de Schouwse vrouwen weer bijeen voor een dicht middag.
We lazen onze ollekebollekes die we gemaakt hadden. Dat is een dichtvorm beschreven door drs.P. waarbij het gedicht aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Het was puzzelen geblazen.
Daarna lazen we de lettergedichten aan elkaar voor. Lettergedichten zijn gedichten die alleen maar bestaan uit woorden die met dezelfde letter beginnen. Ook een heel gepuzzel om daar betekenisvolle gedichten van te maken. De vadergedichten, al dan niet aangepast, waar iedereen al mee bezig was geweest werden uiteindelijk ook nog ten gehore gebracht. Voor de volgende keer gaan we een tegengesteld gedicht maken en een kwatrijn met het rijmschema aaba. We oefenden eerst nog met een tegengesteld gedicht.

Hieronder volgen enige gedichten:

ollekebollekes:

visgroendag

iedere zaterdag
is het fijn vis eten
paling en mosselen
gaan er grif in

zeekraal en lamsoor zijn
onovertreffelijk;
ziltige groenten naar
ieder zijn zin! 

SvR

Oude Haven

Kademuur oud in stijl
prikkelt de haventong 
eb en vloed schuren zout
dus is ze stuk

Veler belangen geeft 
kadeherstelproSTress
aannemers boren straks 
op goed geluk

©JdK 58

lettergedichten:

Poeswit piept,
pronkt, 
pakt pulsief
pontificaal, 
privé, poserende, perspexproof,
Poesgrijs, poeszwart.

Pureert psychologisch
panische prooi.
Papyrusplanten ploffen.
Pickup, puinhopen!

©JdK 58
zij 

zwemmen zal zij
zweven zoals zwanen
zingen zal zij
zo zuiver zo zijdezacht
zilverachtig zonder zwakte
zwijgen zal zij zelden
zoenen zal zij zomaar
zekerheid zal zij zoeken
zo zal ze zijn
zijn zonnig zondagskind
zijn zoetelief


SvR