Verhalen rijgen zich aanéén

Cursus creatief schrijven voor mensen die naar een langer verhaal toe willen schrijven, meer dan 1500 woorden.

Vereisten:

Men moet al wat langer schrijfervaring hebben, weten hoe en personage opgezet wordt, hoe vergelijkingen en metaforen in een tekst gebruikt worden, hoe een dialoog werkt en hoe je afwisselt in vertellen en vertonen.

Tijdens de lessen wordt o.a geleerd hoe een raamwerk op te zetten voor een verhaal, welk perspectief er gebruikt wordt al dan niet alternerend, in welke tijd er geschreven wordt eveneens al dan niet alternerend. Er wordt geoefend in het schrijven van flashbacks en flashforwards, hoe een spanningsboog wordt opgezet en wanneer je een cliffhanger kunt gebruiken.

 

Tijdsspanne:

Omdat deze lessen zeer veel eigen werkzaamheden bevatten en omdat de stukken tekst door andere deelnemers, maar zeker door de docent van te voren geheel gelezen moeten zijn, vindt de cursus 1 x per maand plaats. In totaal 6 x

 

Kosten:

2 deelnemers 6 lessen van 1,5 uur: €180
3 deelnemers 6 lessen van 2 uur :   €160
4 deelnemers 6 lessen van 2 uur:    €120

Altijd contant te voldoen op de eerste lesavond of via de bank vóór de eerste lesavond

Locatie:

Weststraat 26 4301 BX Zierikzee

Aanvang:

De begindatum wordt in overleg vastgesteld, evenals de data van de volgende bijeenkomsten

 

Voorwaarden om aan de cursus deel te nemen:

Van te voren inzenden van een verhaal van maximaal 1000 woorden.

Het verhaal wordt door mij beoordeeld op schrijfervaring en toepassen van schrijftechnieken

 

Aanmelden via info@lettervers.nl

Voor meer informatie kun je bellen naar 0630253346